Pravila ponašanja

Registrirajuči i igrajuči Soccer Manager ovim izjavljujete da se slažete sa slijedečim pravilima ponašanja.

Vaša je odgovornost da znate, razumijete i pridržavate se ovih Pravila ponašanja.

Sljedeća pravila nisu namjenjena da budu iscrpna, i Soccer Manager zadržava pravo da odredi koje ponašanje smatra da nije u duhu igre i da poduzme takve disciplinske mjere koje se čine primjerene a to uključuje terminaciju i brisanje računa.

1. Korisnička imena

Svaki korisnik je dužan odabrati ime pri registraciji koje onda mogu vidjeti drugi korisnici stranice. Konkretno, ne smijete koristiti ikoje korisničko ime:

 1. Koje pripada drugoj osobi sa namjerom da oponašate tu osobu;
 2. Pozivajući se na i/ili pokušavajući se predstaviti kao Soccer Manager ili bilo koji njihov proizvod, uključujući SMFA;
 3. To uključuje vulgaran jezik ili koji su na neki drugi način uvredljivi, pogrdni, nepristojni, puni mržnje, ili rasistički, etnički ili na neki drugi način neugodni;
 4. Povezano s drogama, seksom, alkoholom ili kriminalnim aktivnostima.

Ako Soccer Manager pronađe ime koje je uvredljivo ili neprikladno, može, prema vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, promijeniti ime i poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

2. Višestruki računi

Dozvoljen vam je samo jedan klub u bilo kojem Igraći svijet. Ako Soccer Manager smatra da imate više od jednog računa u bilo kojem Igraći svijet (vezano uz točku 3), može, prema vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

3. Tržište igrača

Postoji više načina zbog kojih Vas se može smatrati da ste prekršili pravila koja se tiču transfera:

 1. Korištenje više računa (povezano s točkom 2) da bi manipulirali tržištem igrača (također povezano sa točkama 3b, 3c, 3d i 3e);
 2. Pristanak na prodaju igrača drugome menadžeru u jednom Igraći svijet u zamjenu da vam oni prodaju igrača u drugim Igraći Svjetovi;
 3. Ulazak u Igraći svijet, u kojem ste trenutačno menadžer ili je prijatelj menadžer, da bi spriječili drugog menadžera da kupi igrača (povezano s točkom 2);
 4. Ulazak u Igraći svijet, u kojem ste trenutačno menadžer ili je prijatelj menadžer, da bi otpustili igrača da postane slobodan igrač tako da mogu biti kupljeni od drugog kluba (povezano s točkom 2);
 5. Ulazak u Igraći svijet, u kojem ste trenutačno menadžer ili je prijatelj menadžer, da bi napravili transfer igrača u/iz kluba u korist drugog kluba (povezano s točkom 2);
 6. Planiranje da ostavite Igraći svijet, u kojem ste menadžer, i napravite transfer igrača u/iz kluba u korist drugog kluba a zatim se povučete iz kluba koji je u pitanju nakon što se transfer završi (povezano s točkom 2);

Ako Soccer Manager smatra da ste prekršili pravila u vezi tržišta igrača, može, prema vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

4. Rezultat Utakmice

Postoji više načina na koje vas se može klasificirati kao prekršitelja pravila u vezi sa rezultatima utakmica:

 1. Ulazak u Igraći svijet, u kojem ste trenutačno menadžer ili je prijatelj menadžer, da bi namještali rezultate tako da postavite slabije igrače (povezano s točkom 2);
 2. Ulazak u Igraći svijet, u kojem ste trenutačno menadžer ili je prijatelj menadžer, da bi namještali rezultate tako da postavite igrače na krivim pozicijama (povezano s točkom 2).

Ako Soccer Manager smatra da ste prekršili pravila u vezi rezultata utakmice, može, prema vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

5. Posudbe

Ako Soccer Manager smatra da ste ušli u Igraći svijet u kojem ste već menadžer ili je netko od vaših prijatelja menadžer kako bi posudili igrače da očuvate sredstva kluba u vezi plaća (povezano s točkom 2), može, prema vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

6. Izmjenjivanje klubova

Ako Soccer Manager smatra da blokirate klubove (u odnosu na točke 2 do 5), može, prem vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

7. Prilagođeni igraći svijet

Ako ste vlasnik Prilagođeni igraći svijet ne možete zlorabiti povlastice koje idu uz nju:

 1. Prijetnje prema drugom menadžeru za provođenje transfera s vama;
 2. Prijeteći da ćete smijeniti bilo kojeg menadžera ili su uvredljivi prema njema u nadi da će podnjeti ostavku;
 3. Zahtjevati od menadžera da kupi igrača iz vašeg kluba ili proda igrača vašem klubu ako im dopustite da uđu u vaš Prilagođeni igraći svijet.

Ako Soccer Manager smatra da ste zlouporabili privilegiju koja dolazi sa Prilagođeni igraći svijet, može, u vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

8. Privatne poruke

Idući oblici Privatna poruka se smatraju neprihvatljivim:

 1. Po naravi prijeteća;
 2. Maltretiranje, prijetnje, ili uzrokovanje tjeskobe ili nelagode;
 3. Uključuje vulgaran jezik ili koji su na neki drugi način uvredljivi, pogrdni, nepristojni, puni mržnje, ili rasistički, etnički ili na neki drugi način neugodni;
 4. Povezano s drogama, seksom, alkoholom ili kriminalnim aktivnostima;
 5. Predstavljanje SMFA ili bilo kojeg drugog zaposlenika Soccer Manager.

Ako Soccer Manager smatra da ste poslali neprihvatljivu privatnu poruku, može, u vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

9. Igraći svijet novine

Sljedeći novinski članci se smatraju neprihvatljivim:

 1. Po naravi prijeteća;
 2. Maltretiranje, prijetnje, ili uzrokovanje tjeskobe ili nelagode;
 3. Uključuje vulgaran jezik ili koji su na neki drugi način uvredljivi, pogrdni, nepristojni, puni mržnje, ili rasistički, etnički ili na neki drugi način neugodni;
 4. Povezano s drogama, seksom, alkoholom ili kriminalnim aktivnostima;
 5. Predstavljanje SMFA ili bilo kojeg drugog zaposlenika Soccer Manager.

Ako Soccer Manager smatra da ste napisali neprihvatljive novisnke čalanake, može, u vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće mjere protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

10. Greške / rupe

Ako Soccer Manager smatra da ste iskoristili greške ili rupe unutar stranice da steknete nepravednu prednost nad drugim članovima, može, u vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, poduzeti odgovarajuće sankcije protiv vas i/ili suspendirati vaš račun.

21 Veljača, 2011

Mi možemo bilo kad preraditi ove uvjete korištenja i odnose bez upozorenja.

Molimo redovno provjeravajte.

Daljnim korištenjem Soccer Manager nakon što su promjene učinjene je vaše prihvačanje promjena.

Uvjeti korištenja | Pravila ponašanja | Pravila o privatnosti | Mapa stranice | O nama | Kontaktirajte nas

© 2005-2019 Soccer Manager d.o.o. Sva prava pridržana. Svi zaštitni znakovi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.