2,517,340 SM Krediti
Nadogradnje

Pomoć

savjeti

Korisnička imena


Tijekom registracije od vas se traži da odaberete korisničko ime. Ukoliko to poželite u bilo kojem trenutku promijeniti uradite to preko vaših postavki računa. Korisničko ime možete promijeniti koliko god puta želite.

Molimo Vas da imate na umu kako Kodeks ponašanja navodi sljedeće u vezi korisničkih imena:

  • koje pripada drugoj osobi s namjerom da predstavlja tu osobu;
  • odnoseći se na i/ili pokušaje da se predstavi Soccer Manager ili bilo koji od njegovih proizvoda, uključujući SMFA;
  • koji uključuje vulgaran jezik ili je na neki drugi način napadan, klevetnički, opscen, pun mržnje ili sadrži rasnu, etničku ili neku drugu vrstu diskriminacije;
  • Povezano sa drogama, seksom, alkoholom ili kriminalnom aktivnošću.
Ako Soccer Manager pronađe imena koja su napadna ili neprilična, može uz vlastitu i apsolutnu diskreciju, promijeniti ime, i poduzeti odgovarajuće radnje protiv Vas i/ili suspendirati vaš račun.