2,517,340 SM Krediti
Nadogradnje

Pomoć

savjeti

Predsjednikova zaštita za nove menadžere


Prije provođenja bilo kojeg transfera preporučljivo je da se obratite na procjenu predsjednika kao smjernicu za traženu cijenu. Međutim, ta se tražena cijena može promijeniti ako menadžer koji ih vodi ima reputaciju manju od 45.

Ako klupski menadžer ima reputaciju manju od 45 tada će Predsjednik povećati procjenu najboljih klupskih igrača tako da zaštiti imovinu i mendžera (koji je novi u igri)

Osim zaštite najboljih klubskih interesa (kada je u pitanju njihova prodaja na tržištu igrača), predsjednik će također pomoći zaštiti menadžera koji ima ugled manji od 45 kada je riječ o kupnji igrača.

Ako menadžer ima ugled manji od 45 onda će njihov predsjednik smanjiti iznos koji su spremni platiti osim ako će igrač odmah poboljšati njihov tim.